สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)
พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม
 

หลักการดู พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม


  1. จำพิมพ์ของ พระสมเด็จบางขุนพรหม ให้แม่น มีจำนวนพิมพ์มากกว่า สมเด็จวัดระฆัง 4 พิมพ์ คือ เส้นด้าย ฐานคู่ สังฆาฏิ และอกครุฑ
  2. ดูจากของจริง และเปรียบเทียบกับ พระพิมพ์สมเด็จอื่นๆ เพื่อดูจุดต่าง
  3. ดูเนื้อ และมวลสาร เนื้อของพระสมเด็จบางขุนพรหม จะละเอียดกว่า แน่นกว่า มีมวลสารมงคลน้อยกว่า และมีคราบกรุ อันเกิดจากปฏิกริยาเคมี มีคราบดิน คราบเหล็กจับ
  4. ซุ้มของสมเด็จบางขุนพรหม จะเล็กกว่าซุ้มของ สมเด็จวัดระฆัง
พระประธาน (Phra Prathan)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
พระประธาน

  ทรงเจดีย์ (Chedi form)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
ทรงเจดีย์

    
เกศบัวตูม (Lotus Kes)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
เกศบัวตูม

  ฐานแซม (Than Sam)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
ฐานแซม

    
ปรกโพธิ์ (Prok Bodhi)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
ปรกโพธิ์

  เส้นด้าย (Sen Dai)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
เส้นด้าย

     
ฐานคู่ (Than Khu)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
ฐานคู่

  สังฆาฏิ (Sangkhati)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
สังฆาฏิ

   
อกครุฑ (Ok Krudh)ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
อกครุฑ

   

กลับไปหน้า 1
| พระสมเด็จวัดระฆัง | พระสมเด็จเกศไชโย | พระสมเด็จปิลันท์ |
| เบญจภาคี |


แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเพื่อส่งอีเมล์ (Contact us)plaza@thaiamulet.com