สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)

The Five Grand Set of Lacquered Powder Phra Pidta
  ประเภทเนื้อผงคลุกรัก
หลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่ ด้านหน้าดูรูปใหญ่ (Click to enlarge) หลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่ ด้านหลังดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
หลวงพ่อแก้ว
พิมพ์ใหญ่ ด้านหน้า
หลวงพ่อแก้ว
พิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง
หลวงปู่เอี่ยม เศียรกลมดูรูปใหญ่ (Click to enlarge) หลวงปู่จีน พิมพ์ใหญ่ แข้งหมอนดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
หลวงปู่เอี่ยม
เศียรกลม
หลวงปู่จีน
พิมพ์ใหญ่ แข้งหมอน
หลวงปู่ใข่ พิมพ์ใหญ่ดูรูปใหญ่ (Click to enlarge) พระปิดตา วัดพลับดูรูปใหญ่ (Click to enlarge)
หลวงปู่ใข่
พิมพ์ใหญ่
พระปิดตา
วัดพลับ
พระปิดตา เข้าใจกันว่า มาจากคติการสร้างพระเครื่องของเขมร เผยแพร่เข้าสู่การสร้างพระเครื่องไทย เท่าที่ค้นได้มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เชื่อกันว่าพระปิดตาน่าจะหมายแทนถึง พระอรหันต์อาวุโสองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่า "พระควัมปติเถระ"

พระปิดตาเนื้อผงคลุกรักชุดเบญจภาคีที่นักเลงพระจัดลำดับกันไว้นั้น มีดังนี้:

  1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์
  2. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
  3. พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด
  4. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดชิงเลน
  5. พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก ชลบุรี

กลับไปหน้า 1
พระเบญจภาคี


แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)
ขอข้อมูลเพิ่มเติม Contact usplaza@thaiamulet.com