สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)

พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด ฉะเชิงเทรา
พระปิดตาหลวงปู่จีนพิมพ์ แข้งหมอนดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details) พระปิดตาหลวงปู่จีนพิมพ์กลีบบัวเศียรโล้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
พระปิดตา
หลวงปู่จีน
พิมพ์ แข้งหมอน
พระปิดตา
หลวงปู่จีน
พิมพ์กลีบบัวเศียรโล้น
..พระปิดตาเบญจภาคี อันดับ 3
หลักการดูพระปิดตาหลวงปู่จีน
 1. เป็นพระปิดตาสร้างด้วยผงเกษรมงคลร้อยแปดรวมทั้งผงใบลานเผา ลักษณะ เนื้อ ผิวของตัวองค์พระ มี 2 ประเภท
  1. "เนื้อคลุกรักโขลก" เนื้อพระสีจะออก น้ำตาลแก่ เห็น เศษ รัก ดำ อยู่ทั่วองค์
  2. "เนื้อชุบรัก" เนื้อพระสีจะออกน้ำตาลอ่อน ผิวมักจะปิดทอง
 2. มีด้วยกันประมาณ 5 พิมพ์
  1. พิมพ์ใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งแบบ "เม็ดกระบก" และ "แข้งหมอน"
  2. พิมพ์ กลาง หรือ เศียร ปลาไหล
  3. พิมพ์เล็ก หรือ เศียร ปลาหลด หรือ เม็ดน้อยหน่า
  4. พิมพ์จิ๋ว
  5. พิมพ์พิเศษ ซึ่งมีทั้งประเภทหลังอูม และ แบบแบน
 3. พิมพ์นิยม ประมาณกันว่า สร้างประมาณ ปี พ.ศ. 2430 - 2440

กลับไปหน้า 1
ปิดตาเบญจภาคี


แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)
ขอข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อส่งอีเมล์ (Contact us)plaza@thaiamulet.com