สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)

เว็ปไซท์ พระเครื่องของไทย แห่งแรกบนอินเตอร์เนท

ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซา (Montien Plaza)

พระเครื่อง ความเชื่อ และศรัทธา
บทความพิเศษ เรื่อง
"พระเครื่อง ความเชื่อ และศรัทธา"
โดย ส. พลายน้อย


รายนามเซียน และผู้ชำนาญการ

 • อั๊ง เมืองชลAng MuangChon
  (สมภพ ไทยธีระเสถียร)
  ang@thaiamulet.com
 • อ้า สุพรรณ
  (อนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์)
 • ทรงชัย สัตพงศ์พันธ์
  songchai@thaiamulet.com
 • เปี้ย ท่าพระจันทร์ (อภิชาติ อภิชัย กุลอมรรฆพันธ์)
 • พ.ท. สกุล อารยะ
 • เปี๊ยก ปากน้ำ
  (เติมศักดิ์ ปิยะมณีพร)
 • เอี๋ยว ท่าพระจันทร์
  (เติมศักดิ์ เรืองสุขศรี)
 • กำจร เลี้ยงสัจจธรรม
 • จีรศักดิ์ โกมุทกุล
 • ภัทรพนธ์ บุญลือพันธ์
 • เคี้ยง ยศเส
  (เดชา รุจิวรรณกุล)
 • อั้ง สวนกวางตุ้ง
  (วีรพงษ์ วิชัยประเสริฐศรี)
 • เซ้ง เมืองชล
  (ณรงค์ ไทยธีระเสถียร)
 • โบ้ หาดใหญ่
  (อดิศักดิ์ วงศ์ผาสุกโชติ)
 • ชัยนฤทธิ์ สงขลา
 • วีรพงษ์ วิชัยประเสริฐศรี
 • ฮุย ระยอง
  (ชาญชัย อมรวนพัฒน์)
 • ฮวด (ไทฑูรย์ ศิวเทวินทรา)
 • โอ่ง มงคลทิพย์
  (สุทธิเกียรติ เหล็กไหล)
 • ท๊อฟฟี่ (สุรศักดิ์ สุวรรณศรีวรกุล)
 • เก้า รามอินทรา
  (ประมาณ วิไลเลือกโภคา)
 • ติ๊ก พันธ์ทิพย์
  (สุพพัต สุขสังวรณ์)
 • ใหญ่ กันทนา
  (การุณ นิกรพงษ์สิน)
 • เป็ด ยอดขุนพล
  (โกมล ดีประชีพ)
 • ชนินทร์ สุขแก้ว
 • วันชัย ศรีเกตุ
 • วินัย ณ มหาชัย
  (วินัย จันทร์หอม)
 • มด ลำปาง
  (นพพล จุนปิยะสกุล)
 • วิชัย อู่ทอง
  (วิมล ว่องไวลิขิต)
 • เท้ง ปกเกล้า
 • ชัยศิลป์ ตันติธีระบูลย์
 • ติ๊นา (เทพรัศมี เลียวกายะสุวรรณ)
 • โชคดี (พิชญาภรณ์ บรรเจิดศิริเดช)
 • มหาอดิศวร (ชุติมา สีหากุล)
 • ฮุย บารมีพรหม
  (กิตติ พรสำฤทธิ์โชค)
 • อ้วน นครปฐม
  (ฉัตรชัย สัตตพงศ์พันธ์)
 • คำรณ สัยยะนิฐิ
 • โทน บางขุนเทียน
  (สุเทพ เหล่าชาญกิจวนิช)
 • โก๋ วัดราช
  (ชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล)
 • วัดหนวด (มานุ บุญคุณ)
 • เฉลิมพล เริ่มวาณิชย์
  (อี๊ด วงเวียนใหญ่)
 • สำรวย นามเจ็ดสี
 • หทัยวรรณ เอกนวพุฒิพันธ์

ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซา (Motien Plaza)

  พระเครื่องที่มณเฑียรพลาซ่า

1.หมวดพระเบญจภาคี (BenjaPakee)BenjaPakee: Phra Phong Supan เบญจภาคี : พระซุ้มกอ (BenjaPakee: Phra Soom Kor) เบญจภาคี : พระสมเด็จ (BenjaPakee: Phra Somdej) เบญจภาคี : พระรอด (BenjaPakee: Phra Rod)เบญจภาคี : พระนางพญา (BenjaPakee: Phra Nang Phaya) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
หมวดพระเบญจภาคี
 1. พระผงสุพรรณ
 2. ซุ้มกอ
 3. พระสมเด็จ
 4. พระรอด
 5. พระนางพญา

2. หมวดพระเนื้อผง (Powder Based Amulets)พระสมเด็จวัดระฆัง ทรงเจดีย์ (Phra Somdej Wat Rakhang- Chedi form) พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ทรงเจดีย์ (Phra Somdej Wat BangKhunPhrom- Chedi form) พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ฐาน 7 ชั้น (Phra Somdej KesChaiYo Pim 7 Than)
หมวดพระเนื้อผง

พระประธาน (Phra Prathan) ทรงเจดีย์ (Chedi form) เกศบัวตูม (Lotus Kes) ฐานแซม (Than Sam) ปรกโพธิ์ (Prok Bodhi) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

 • พระสมเด็จวัดระฆัง 5 พิมพ์
 1. พระประธาน
 2. ทรงเจดีย์
 3. เกศบัวตูม
 4. ฐานแซม
 5. ปรกโพธิ์

พระประธาน (Phra Prathan) ทรงเจดีย์ (Chedi form) เกศบัวตูม (Lotus Kes) ฐานแซม (Than Sam) ปรกโพธิ์ (Prok Bodhi)
เส้นด้าย (Sen Dai) ฐานคู่ (Than Khu) สังฆาฏิ (Sangkhati) อกครุฑ (Ok-Krudh)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

 • พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม 9 พิมพ์
  1. พระประธาน
  2. ทรงเจดีย์
  3. เกศบัวตูม
  4. ฐานแซม
  5. ปรกโพธิ์
  6. เส้นด้าย
  7. ฐานคู่
  8. สังฆาฏิ
  9. อกครุฑ

  พิมพ์ฐาน 7 ชั้น (Pim 7 Than) พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตัน (Pim 6 Than, Ok-Tan) พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตลอด (Pim 6 Than, Ok-Talod) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

 • พระสมเด็จเกศไชโย
  1. พิมพ์ฐาน 7 ชั้น
  2. พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตัน
  3. พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตลอด
 • พระวัดพลับ 7 พิมพ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิพม์ยืนถือดอกบัว
  2. พิมพ์ตุ๊กตา ใหญ่ และ เล็ก
  3. พิมพ์สมาธิ ใหญ่, กลาง และ เล็ก
  4. พิมพ์เข่ากว้าง ใหญ่
  5. พิมพ์พุงป่อง ใหญ่ และ เล็ก
  6. พิมพ์ปิดตา ใหญ่ และ เล็ก
  7. พิมพ์ 2 หน้า แต่หายาก
 • พระวัดท้ายตลาดพิมพ์บัว 2 ชั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
 • พระสมเด็จปิลันท์ วัดระฆังดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
 • พระหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหารดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

3. หมวดพระเนื้อดิน (Earthen Based Amulets)พระซุ้มกอ (Phra Soom Kor) พระรอด (Phra Rod)พระผงสุพรรณ (Phra Phong Supan)พระนางพญา (Phra Nang Phaya) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
หมวดพระเนื้อดิน

 • พระซุ้มกอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. มีกนก, 3 พิมพ์ :
   • พิมพ์ ใหญ่
   • พิมพ์ กลาง
   • พิมพ์ เล็ก
  2. ไม่มีกนก :
 • พระรอด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์ ใหญ่
  2. พิมพ์ กลาง
  3. พิมพ์ เล็ก
  4. พิมพ์ ตื้น
  5. พิมพ์ ต้อ
 • พระผงสุพรรณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์ หน้าแก่
  2. พิมพ์ หน้ากลาง
  3. พิมพ์ หน้าหนุ่ม
 • พระนางพญา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์ ใหญ่, 3 พิมพ์ :
   • เข่าโค้ง
   • เข่าตรง
   • อกนูน
  2. พิมพ์เล็ก, 3 พิมพ์ :
   • สังฆาฏิ
   • ทรงเทวดา
   • อกนูนเล็ก
 • พระกำแพงเม็ดขนุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  (พระทุ่งเศรษฐี)
 • พระขุนแผนเคลือบอยุธยาดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
 • พระขุนแผนบ้านกร่าง สุพรรณบุรี
 • พระกรุ วัดพระคง ลำพูน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

4. หมวดพระเนื้อชิน (Lead Based Amulets) พระชินราชใบเสมา (Phra ChinaRaj Bai Sema)
หมวดพระเนื้อชิน

 • พระชินราชใบเสมา พิษณุโลกดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
 • พระกำแพงขาวทุ่งเศรษฐี
  1. พิมพ์ ใหญ่
  2. พิมพ์ กลาง
  3. พิมพ์ เล็ก

5. หมวดพระเนื้อโลหะ (Metal Based Amulets) พระรูปหล่อ (Revered Statue)
หมวดพระเนื้อโลหะ

 • พระกริ่ง
 • พระชัยวัฒน์
 • พระรูปหล่อ

6. หมวดพระปิดตา ปิดทวาร พระมหาอุตม์ (Phra Pid-Ta, Phra Maha-Uth) พระปิดตา (Phra Pid-Ta)พระมหาอุตม์ (Phra Maha-Uth)
พระปิดตา ปิดทวาร, พระมหาอุตม์

 • พระปิดตา ประเภทเนื้อผงคลุกรัก - เบญจภาคี
  1. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์, ชลบุรี
  2. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
  3. พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด
  4. พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
  5. พระปิดตา หลวงปู่ภู วัดนอก, ชลบุรี
 • พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์, ชลบุรี 5 พิมพ์ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ
  2. พิมพ์กลาง หลังราบ
  3. พิมพ์เล็ก
  4. พิมเนื้อชิน ผสม ตะกั่ว
  5. พิมพ์ลากซุง
 • พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 3 พิมพ์ :
  1. พิมพ์ใหญ่
  2. พิมพ์ชลูด
  3. พิมพ์ต้อ
 • พระมหาอุตม์
  1. พระมหาอุตม์ เนื้อผง
  2. พระมหาอุตม์ เนื้อคลุกรัก และ จุ่มรัก
  3. พระมหาอุตม์ เนื้อโลหะ
 • พระปิดตา ปิดทวาร วัดทอง 3 พิมพ์ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์เศียรโต
  2. พิมพ์เศียรบาตร์ เนื้อเมฆพัด
  3. พิมพ์เศียรบาตร์ นิยม
 • พระปิดตา ปิดทวาร เบญจภาคี 5 พิมพ์ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)
  1. พิมพ์เศียรโต
  2. พระแร่บางไผ่
  3. พระปิดทวารยันต์ยุ่ง
  4. พระปิดทวาร ห้วยจระเข้
  5. พระปิดทวาร ท้ายย่าน

7. หมวดเหรียญคณาจารย์ (Revered Monk's Coins) หลวงพ่อคง (Luang Pho Kong SamudhSongkram) หลวงพ่อพุ่ม (Luang Pho Pum Wat Bangklo)
หมวดเหรียญคณาจารย์

หลวงพ่อฉุย (Luang Pho Chuin Wat Kongkaram) หลวงพ่อกลั่น (Luang Pho Klun Wat Phra Yadhi Ayuttaya) หลวงปู่เอี่ยม (Luang Phu Ieam Wat Nang Dhonburi) หลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า (Luang Pho Wat Makamthow (Suk)) หลวงพ่อคง (Luang Pho Kong SamudhSongkram) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (more details)

 • เหรียญเบญจภาคี
  1. หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม
  2. หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา
  3. หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ธนบุรี
  4. หลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า (ศุข)
  5. หลวงพ่อคง สมุทรสงคราม

  หลวงพ่อพุ่ม (Luang Pho Pum Wat Bangklo) หลวงปู่ชู (Luang Phu Chu Wat Nak Prok) หลวงพ่อแก้ว (Luang Pho Keow Wat PuangMalai) หลวงพ่อดิ่ง (Luang Pho Ding Wat Bangvouv) หลวงพ่อคง (Luang Pho Kong Wat SamPhaNGam ChaChergChow)

 • เหรียญหลักบางพิมพ์
  1. หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
  2. หลวงปู่ชู วัดนาคปรก
  3. หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
  4. หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา
  5. หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา
  6. หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน
  7. เหรียญกรมหลวงชุมพร 2466
  8. เหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว (เหรียญเจ้าสัว)
  9. เหรียญปั๊ม พุทธชินราช

 

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลิกเพื่อส่งอีเมล์ (Contact us)plaza@thaiamulet.com