สลับเป็นภาษาอังกฤษ (English Version)
พระนางพญา พิมพ์ใหญ่
เข่าโค้ง
เข่าโค้ง (Khow Kong)

กลับไปที่หน้า พระเครื่องเบญจภาคี

ดูเพิ่มเติม เข่าตรง | อกนูน | สังฆาฏิ | ทรงเทวดา | อกนูนเล็ก


แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Thai Amulets' banner)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมContact usplaza@thaiamulet.com